Unicorns aanpak

Fysieke training in winterperiode

Wanneer een speler atletischer is en makkelijker beweegt, zal hij sneller nieuwe dingen aan kunnen leren en aanpassingen kunnen maken op een honkbalveld. Om deze reden geven we aan de jongste groep  “Beter bewegen” trainingen. Doordat kinderen in de laatste jaren minder buiten spelen, dus minder bewegen en meer tijd zittend doorbrengen, is dit noodzakelijk geworden. Krachttraining wordt heel geleidelijk en verantwoord opgebouwd.  Er wordt gestart met oefeningen waar alleen gebruik wordt gemaakt van het eigen lichaamsgewicht. Deze oefeningen hebben als doel om de spelers de juiste technieken en houding aan te leren voor de krachttraining op latere leeftijd.  Als een speler er aan toe is, zal de complexiteit van de oefeningen worden opgevoerd en kan een start worden gemaakt met het gebruik van lichte gewichten.  Pas wanneer een speler bepaalde bewegingspatronen goed beheerst, zullen de gewichten worden opgevoerd. Onze krachttrainingen zijn samengesteld om een optimale transfer naar honkbal te bewerkstelligen. Er wordt veel gewerkt aan het verbeteren van de explosiviteit, vergroten van de loop-, gooi- en hittingsnelheid en het voorkomen van blessures.

Focus op externe focus

Wanneer men zich hobby- of beroepsmatig bezighoudt met het aanleren van motorische vaardigheden (sport, therapie, muziek, autorijles etc.) is het goed om te weten dat het voor het leerproces uitmaakt waar de aandacht van de lerende op gericht wordt. Door specifieke uitleg, instructie en feedback kan de aandacht enerzijds gericht worden op de bewegingen van het lichaam zelf, hoe men het uitvoert (interne focus van aandacht) of juist meer op het effect, het resultaat van de handeling (externe focus van aandacht). 

Uit veel onderzoek blijkt dat een externe focus van aandacht, gericht op het effect van de handeling qua resultaat en leereffect, beter werkt ten opzichte van het gebruik van een interne focus van aandacht. Hierbij spelen de aard van de leertaak en de leerfase waarin de lerende zich bevindt wel een rol. Soms blijkt dat instructie gericht op een interne focus zelfs tot slechtere (leer)prestaties leidt ten opzichte van geen instructie. Het natuurlijke leerproces kan blijkbaar verstoord worden door deze interne focus.

Ook blijkt uit EMG- metingen (Elektromyogram, meet de hoeveelheid elektrische activiteit van spieren) dat na het oefenen van vaardigheden met een externe focus de benodigde spieractiviteit minder is dan wanneer de vaardigheid met een interne focus is geoefend. Met een externe focus dus veelal met minder moeite een beter resultaat.

Bron: Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen. stichtingiton.nl

Motorisch en differentieel leren

Een definitie van motorisch leren is dat ‘leren is een proces dat leidt tot relatief duurzame veranderingen in het gedragspotentieel als gevolg van specifieke ervaringen met de  omgeving’. 

Differentieel leren gaat er vanuit dat individuele verschillen in bewegingsuitvoering onvermijdelijk en essentieel zijn om te leren. Variaties tussen uitvoeringen zijn noodzakelijk om het brein uit te dagen en effectief te leren. De reden hiervan is dat verschillende bewegingsuitvoeringen verschillende essentiële parameters van de beweging opleveren, die het brein uitdagen tot het vinden van een optimale oplossing. Kortom, de uitdaging voor het brein is gelegen in  variatie. 

Dit zal ervoor zorgen dat spelers en soms ouders niet altijd de link kunnen leggen naar de oefeningen die gedaan worden en de  relevantie naar honkbal, of zelfs naar de relevantie van de oefeningen  naar de ontwikkeling van de speler. 

Concrete voorbeelden van hoe wij dit toepassen zijn: het slaan met verschillende knuppels, slaan met verschillende ballen, slaan op verschillende snelheden of slaan met ballen onder verschillende hoeken toegeworpen. Wij zijn ervan overtuigd dat de spelers op deze manier goed worden in het maken van aanpassingen zonder zich hier bewust van te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat hiermee de kans op succes onder hoge druk op topniveau aanzienlijk wordt vergroot.

Mentale Vaardigheden

Mentale vaardigheid is samen met de technische, tactische en fysieke factoren  een prestatiebepalende factor. Betere sportprestaties door mentale training en  ‐ begeleiding. In de topsport worden eisen gesteld en stelt men zichzelf eisen. Het gevaar is daarom niet onwaarschijnlijk dat jonge talenten onder grote druk  komen te staan en daardoor fysiek en mentaal zwaar worden belast. 

De mentale vaardigheden zijn onderdeel van het totale opleidingsprogramma.  Het doel van het mentale programma is het herkennen, beoordelen, trainen en  coachen van mentale vaardigheden tijdens trainingen en wedstrijden,  waardoor het topsport gedrag van de sporter ontwikkelt en de individuele  prestaties verbeteren. Het kader van het centrale en decentrale programma is  in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de mentale ontwikkeling van het  talent. De bijeenkomsten over mentale training en de speelervaring op hoog  niveau geven het kader voldoende informatie om een bijdrage te leveren in de  mentale ontwikkeling van de sporter. Spelers die meer aandacht nodig hebben  krijgen individuele begeleiding via de Olympische Steunpunten (Baseball  Academy) of NOC*NSF (Nationale teams).